Programul LEADER a fost foarte important dezvoltării teritoriului nostru, reușind acoperirea unor domenii precum agricultura, servicii, administrație, pentru care s-au captat în zonă peste 1.753.000 euro sume plătite din valoarea publică a contractelor semnate (54 proiecte contractate), care au rezolvat o parte a nevoilor locuitorilor, astfel asigurându-se o îmbunătățire a economiei, creșterea gradului de formare profesională, modernizarea infrastructurii și serviciilor oferte de administrație. Un alt obiectiv atins a fost legat de cooperarea interregională, care ne-a demonstrat că relațiile interumane sunt extrem de importante, că putem învăța unii de la alții și să transpunem acolo unde trăim bunele practici.

Importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului GAL este extrem de mare, așteptările locuitorilor sunt mari pentru rezolvarea nevoilor lor, populația își cunoaște limitele financiare, știe ținta pe care o are, dorința de a trăi mai bine, de a fi conectat la ultimele tehnologii, fie că vorbim de utilaje, internet, servicii, infrastructură. A implementa LEADER în teritoriul GAL este obiectivul major al nostru, prin care vom reuși să rezolvăm nevoile rezultate din analiza SWOT, să îmbunătățim calitatea vieții populației, să asigurăm un mediu propice dezvoltării activităților economice și o relaționare bună între oameni, să asigurăm stabilitate, oportunități de întoarcere a tinerilor către vârstnici, o administrație prietenoasă. Avem o experiență pozitivă, am învățat din reușite dar și din greșeli, avem dorința și expertiza necesară pentru a porni din nou la drum.

Teritoriul vizat pentru programul LEADER este Microregiunea Ţara Făgetului, aşezată în vestul României, în partea estică a judeţului Timiş și în partea estică a județului Arad, fiind o regiune organizată în jurul oraşului Făget, denumit și orașul castanilor, oraș care este un reper foarte important din punct de vedere economic și al furnizării serviciilor de bază pentru așezările teritoriului GAL. Teritoriul este străbătut de Drumul European E673 și DN7, iar în imediata apropiere fiind și autostrada dinspre comuna Traian Vuia și continua la intrarea în Margina, fiind un atu din punct de vedere al transpostului și circulației auto. Poziția geografică asigură un grad de deschidere determinant pentru viitorul său și un atu major care formează o zonă de contacte, mai ales datorită apropierii de aurostradă.

Teritoriul vizat pentru programul LEADER este constituit din 12 comune și un oraș:

Pietroasa (cu satele Crivina de Sus, Poieni, Fărăşeşti), Tomeşti (cu satele Luncanii de Sus, Luncanii de Jos, Baloşeşti, Colonia Fabrică, Româneşti), Curtea (cu satele Homojdia, Coşava), Margina (cu satele Coşeviţa, Breazova, Zarani, Sinteşti, Nemeşeşti, Coşteiul de Sus, Groşi, Bulza), Balinţ (cu satele Fădimac, Bodo, Târgovişte), Dumbrava (cu satele Răchita, Bucovăţ), Mănăştiur (cu satele Remetea-Luncă, Pădurani, Topla), Nădrag (cu satul Crivina), Bethausen (cu satele Cladova, Cliciova, Cutina, Leucuşeşti, Nevrincea), Bârna (cu satele Boteşti, Botineşti, Drinova, Jureşti, Pogăneşti, Sărăzani), Traian Vuia (cu satele Sudriaş, Jupani, Susani, Săceni, Surducu Mic) Fîrdea (cu satele Hauzeşti, Gladna Montană, Gladna Română, Zolt, Mâtnicu-Mic, Drăgsineşti) și Făget (cu satele Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, Povergina, Bunea Mare, Bunea Mică, Temereşti, Begheiul Mic, Colonia Mică).

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală Asociația Microregională Țara Făgetului este conform RPL 2011 de 30.608 locuitori, dispuşi pe o suprafaţă totală de 1281,81 km2. Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală Asociația MIcroregională Țara Făgetului, are o densitate de 23,9 locuitori/km2, inferioară densităţii judeţului Timiş (78,6 locuitori/km2), densităţii regiunii de dezvoltare Vest (57,1 locuitori/km2), cât şi celei de la nivel naţional (84,4 locuitori/km2), ceea ce prioritizează atragerea populaţiei în zonele rurale în primul rând prin îmbunătăţirea calitații vieții din mediul mediul rural, dar şi prin crearea de locuri de muncă.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu sunt grupate în două priorități majore: P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor și P6 - : Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. În cadrul celor două priorități am identificat următoarele obiective generale:

  • Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale;

  • Dezvoltarea exploatatiilor şi a intreprinderilor

  • Investiții în active fizice.

Fiecărui obiectiv general îi corespund anumite obiective specifice, care vor fi realizate prin măsurile gândite în funcție de nevoile rezultate din analiza SWOT. Astfel că s-au identificat următoarele obiective specifice: Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale; Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile vulnerabile şi marginalizate (inclusiv populaţia romă; Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială, servicii sociale, de sănătate, medicale la nivelul comunității; Îmbunătăţirea sectorului agricol prin favorizarea competitivităţii agriculturii; Sprijinirea reducerii fluctuaţiei forţei de muncă sezoniere; Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formare profesională pe tot parcursul vieţii; Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi gestionării riscurilor; Crearea sau dezvoltarea de activităţi non-agricole; Reducerea diferenţelor dintre teritorii; Îmbunătăţirea infrastructurii de bază la scară mică și a serviciilor; Protejarea patrimoniului cultural și modernizarea căminelor culturale; Renovarea/dezvoltarea clădirior administrative pentru sedii de primării; Modernizarea exploataţiilor existente; Îmbunătăţirea performanţei economice a exploataţiilor.

Desigur nevoia de capital este imensă, populația trăind în cea mai mare parte în spațiul rural, unde sunt zone sărace și defavorizate (din 12 comune și un oraș, 3 sunt comune defavorizate și 6 sunt zone sărace), iar ocupația preponderentă a acestora fiind în agricultură, se impune o infuzie de fonduri pentru revigorarea spațiului economic, diversificarea activităților, modernizarea exploatațiilor, întoarcerea tinerilor la părinții în vârstă, creșterea calițății servciilor oferite de adminsitrații și mediul privat, protejarea mediului, conștientizarea populației asupra aspectelor sociale ale aproapelui pentru găsirea de soluții de ajutor celor în impas.

Și în viitor dorim să întreprindem activități de cooperare prin programul LEADR, care ne va oferi șansa de a învăța de la parteneri dar si transmite din experiența noastră și de a transpune în teritoriu bunele practici dobândite. Cooperarea este benefică pentru comunitate, deoarece prin schimburile de experiență avem ce învăța în plus și de a prelua ceea ce funcționează bine la parteneri. Prin activitățile de cooperare se pot întregi chiar activități economice, care să fie benefice populației din ambele părți. Activitățile de cooperare vor viza atât parteneri interni cât și parteneri externi.