Anunt important

Asociația Microregională Țara Făgetului este constituită ca persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală și apolitică având la bază un parteneriat public-privat alcătuit pe baza experienţelor anterioare avute prin diverse proiecte în care au fost cuprinşi majoritatea partenerilor care compun acest parteneriat.

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală Asociația Microregională Țara Făgetului este conform RPL 2011 de 30.608 locuitori, care sunt dispuși pe o suprafață totală de 1.281,81 km².

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Asociația Microregională Țara Făgetului este un parteneriat public-privat cu rol important pentru dezvoltarea teritoriului reprezentat de GAL, reunind în prezent un număr de 40 de membri, dintre care 13 Administraţii Publice Locale (12 comune: Pietroasa ,Tomeşti ,Curtea, Margina , Balinţ, Dumbrava, Mănăştiur, Nădrag, Bethausen, Bârna, Traian Vuia, Fîrdea și orașul Făget), iar 27 dintre ei reprezentând ONG –uri și sectorul privat.

Teritoriul “Ţara Făgetului” a gasit ca o oportunitate de dezvoltare și de finanţare care conduce indiferent de partener, public, privat sau sector civil la creşterea calităţii cetăţenilor din microregiune.

Parteneriatul creat reprezintă esența acestui tip de intervenție, a creșterii capacității comunităților de a gestiona dezvoltarea teritorială, a dezvoltării și a implicării sociale, a apartenenței la comunitate, ceea ce contribuie la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată la nivelul microregiunii precum și prin dezvoltarea Grupului de Acțiune Locală.

Partenerii publici, cât și cei privați sau societatea civilă s-au evidențiat printr-o activitate intensă în ceea ce privește dezvoltarea economică, socială și culturală a teritoriului, prin mobilizarea resurselor avute la dispoziție către atragerea fondurilor europene și crearea locurilor de muncă, păstrarea patrimoniului cultural și sprijinirea infrastructurii sociale, reușind astfel să aducă o valoare adăugată teritoriului acoperit de parteneriat.

Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un potențial agricol ridicat și are un istoric recunoscut pentru activitățile tradiționale. O mare parte din membri au ca activitate principală agricultura.

În procesul de formare al parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din domenii diversificate de activitate care să aibă obiectul de activitate în concordanța cu specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al Grupului de Acţiune Locală Asociația Microregională Țara Fagetului.

Dintre semnatarii acordului de parteneriat ai acestui teritoriu fac parte:

  • 13 Administraţii Publice Locale, cuprinzând 12 adminstraţii locale ale comunelor şi cea a Oraşului Făget

  • 5 Societăți Civile;

  • 22 Societăţi cu capital privat .

Referitor la formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul activității în concordanță cu specificul teritoriului și care au un rol important în dezvoltarea durabilă a acestuia prin activitatea derulată și prin intenția de a se implica activ în ceea ce înseamnă implementarea unor proiecte inovative și atipice propuse în SDL, le menționăm în cele ce urmează:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ “TELECENTRU/TELEHAZ” DUMBRAVA - având și ca obiect de activitate: Ocrotirea valorilor naturale și a mediului înconjurător;

ASOCIAȚIA CULTURALĂ “IGHAZ” DIN DUMBRAVA – IGAZFALVI “IGHAZ” EGYESÜLET- având și ca obiect de activitate: -Protecția mediului, -Reprezintă interesele tinerilor;

-Reprezintă interesele minoritaților locale;

ASOCIAȚIA COMUNITARĂ TELECENTRU TRAIAN VUIA - având și ca obiect de activitate: -Protecția mediului, -Reprezintă interesele tinerilor;

ASOCIAȚIA CULTURAL UMANITARĂ „CULT-FAG” FAGET - având și ca obiect de activitate: -Reprezintă interesele tinerilor, -Reprezintă interesele femeilor,-Protecția mediului și conservarea resurselor natural.

De asemenea, în rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL Asociația Microregională Țara Făgetului sunt prezenţi şi reprezentanţi ai sectorului economic, precum S.C. DAM SERVICE S.R.L. şi GYULAI MIHAI-RAFAEL I.I. având și ca obiect de activitate: Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu , astfel încât sunt reprezentate toate sectoarele responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului rural.

Componenţa parteneriatului este detaliată în Anexa 3, care face parte integrată din prezenta Strategie de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Asociația Microregională Țara Făgetului.