Microregiunea Ţara Făgetului este aşezată in vestul României, în partea estică a judeţului Timiş si in partea estica a judetului Arad, fiind o regiune organizată în jurul oraşului Făget, denumit si orasul castanilor, oras care este un reper foarte important din punct de vedere economic si al furnizarii serviciilor de baza pentru asezarile teritoriului GAL. Teritoriul este străbătut de Drumul European E673 si DN7, iar in imediata apropiere fiind si autostrada dinspre comuna Traian Vuia si continua la intrarea în comuna Margina, fiind un atu din punct de vedere al transportului și circulatiei auto. Pozitia geografica asigura un grad de deschidere determinant pentru viitorul sau și un atu major care formează o zonă de contacte, mai ales datorita apropierii de autostrada.

Scurtă descriere a teritoriului acoperit de parteneriat:

Comunele ce alcătuiesc zona sunt următoarele: Pietroasa (cu satele Crivina de Sus, Poieni, Fărăşeşti), Tomeşti (cu satele Luncanii de Sus, Luncanii de Jos, Baloşeşti, Colonia Fabrică, Româneşti), Curtea (cu satele Homojdia, Coşava), Margina (cu satele Coşeviţa, Breazova, Zarani, Sinteşti, Nemeşeşti, Coşteiul de Sus, Groşi, Bulza), Balinţ (cu satele Fădimac, Bodo, Târgovişte), Dumbrava (cu satele Răchita, Bucovăţ), Mănăştiur (cu satele Remetea-Luncă, Pădurani, Topla), Nădrag (cu satul Crivina), Bethausen (cu satele Cladova, Cliciova, Cutina, Leucuşeşti, Nevrincea), Bârna (cu satele Boteşti, Botineşti, Drinova, Jureşti, Pogăneşti, Sărăzani), Traian Vuia (cu satele Sudriaş, Jupani, Susani, Săceni, Surducu Mic) Fîrdea (cu satele Hauzeşti, Gladna Montană, Gladna Română, Zolt, Mâtnicu-Mic, Drăgsineşti) și orașul Făget (cu satele Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, Povergina, Bunea Mare, Bunea Mică, Temereşti, Begheiul Mic, Colonia Mică).

Relieful este deluros, respective muntos, facand parte din zona dealurilor Lugojului şi a munţilor Poiana Ruscăi. Microregiunea este o zonă cu o mare valoare naturală şi peisajistică. Înzestrată cu un relief variat şi cu o bogată reţea hidrografică, zona situată pe golful Lugojului în punctul de contact al dealurilor cu regiunea muntoasă, se învecinează la nord cu zona etnografica Lipova, la est cu zona Pădureni din judeţul Hunedoara, în sud peste versanţii munţilor Poiana Ruscăi, cu zona etnografica Bistra, iar în vest cu zona etnografica Lugoj. Dintre formele de atracţie Naturală care se găsesc în zonă putem aminti: Stancile, Pesterile, Poienile, Izvoarele (inclusive izvoare termale), Văile, Cascadele, Râurile şi Pârâurile. Regiunea este străbătută de râul Bega.

Clima teritoriului este o climă specifica zonei de vest a Romaniei, cu o complexă interferenţă morfoclimatică (montan, piemontan şi luncă) unde energia solară se repartizează diferenţiat iar circulaţia maselor de aer vestice şi nord-vestice îi dă anumite particularităţi ce se pot regrupa etajat de la zonă montană la zonă de luncă.

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al microregiunii sunt resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale), lemnul din zona. Toate acestea sunt necesare pentru reţeaua întreprinderilor de producţie și servicii.

Flora şi fauna sălbatică este diversificată și specifică zonei de interferenta deal/munte din estul judetului Timis. Pasunile limitrofe padurilor sunt acoperite in proportie de 50% cu arbusti diversi- mesteacan, stejar, plop, paducel iar murul si macesul sunt prezente pe toate pasunile din regiune. Padurile din zona de deal sunt acoperite cu arbori de diferite esente cum ar fi : cer, gorun, stejar, carpen, fag, salcam, tei si cires salbatic, iar plantele intalnite in aceste paduri sunt: feriga, ghimpele, diverse plante medicinale precum păducel, rostopasca, urzica, lumânărica, etc. În regiune putem întâlni şi importante plantaţii de castani.

Agricultura reprezintă principala activitate și o sursă importantă de venit pentru o mare parte a populației teritoriului GAL, populația activă din sectorul agricol fiind de 15.220 locuitori, ceea ce reprezinta 49,61% din total populație. Din suprafața totală agricolă de 57.595,80 ha, categoria de folosință arabil este de 33.552,09 ha, pășunile și fânețele sunt în suprafață de 23.238,06, iar vița de vie și livezile reprezintă 805,65 ha.Din total suprafață agricolă, ponderea cea mai mare o au terenurile arabile în procent de 58,25 %.Ca și pondere în structura culturilor, cerealele și oleaginoasele sunt cultivate pe suprafețele cele mai mare, urmate de legume. În ceea ce privește sectorul zootehnic, efectivul de animale este de 60.453 capete.

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Actiune Locala Asociația Microregională Țara Făgetului este conform RPL 2011 de 30.608 locuitori, dispuşi pe o suprafaţă totală de 1.281,81 km2 .

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală Asociația Microregională Țara Făgetului, are o densitate de 23,9 locuitori/km2, inferioară densităţii judeţului Timiş (78,6 locuitori/km2), densităţii regiunii de dezvoltare Vest (57,1 locuitori/km2), cât şi celei de la nivel naţional (84,4 locuitori/km2), ceea ce prioritizează atragerea populaţiei în zonele rurale în primul rând prin îmbunătăţirea calitații vieții din mediul rural, dar şi prin crearea de locuri de muncă.