II.2.1.6 Economia locală

II.2.1.6.1 Repartizarea populației active

 

Populatia
activa

Sector
agricol

Sector
Industrial si de artizanat

Sector de
comerț

Sector privind serviciile

Oraşul Făget

4438

3043

785

249

361

Comuna Balinţ

867

775

15

7

70

Comuna Bethausen

1539

1457

24

19

39

Comuna Bârna

960

789

162

9

0

Comuna Nădrag

1743

901

680

45

117

Comuna Fârdea

1033

880

93

60

0

Comuna Traian Vuia

1132

727

387

12

6

Comuna Mănăştiur

1043

632

270

51

90

Comuna Dumbrava

1617

1287

321

7

2

Comuna Margina

1276

1035

214

22

5

Comuna Curtea

671

571

30

50

20

Comuna Pietroasa

579

558

11

10

-

Comuna Tomeşti

1282

1082

100

50

50

Comuna Săvârşin

1822

1483

191

60

88

Total

20002

15220

3283

651

848

 

II.2.1.6.2  Agricultura

 

Nr.capete
de
animale

Terenuri
Arabile
(ha)

din  care:

Productive
(ha)

Nepro
ductive
(ha)

Pasuni
Fâneţe
(ha)

Vita de vie
si livezi
(ha)

Paduri
(ha)

Oraşul Făget

15000

10.036

4.796

435

4736

69

4.828

Comuna Balinţ

19200

3601

2300

70

1160

71

242

Comuna Bethausen

4552

4764

72

54

1265

-

1265

Comuna Bârna

2984

3934,75

2735,75

68

1131

-

3749,41

Comuna Nădrag

201

692

231

198

262

1

12291

Comuna Fârdea

1860

4697

1478,34

3

3003,06

212,6

7727,12

Comuna Traian Vuia

4324

4111

5998

27

1392

1

577

Comuna Mănăştiur

98

1829,60

1750

8,61

1037

52,05

878

Comuna Dumbrava

2876

3336

3007

329

967

176

550

Comuna Margina

3147

4945

2920

149

1876

-

7931

Comuna Curtea

1588

2413,07

725

53,57

1443

10

81.5

Comuna Pietroasa

4283

1817

1491

326

2327

196

10579

Comuna Tomeşti

340

4419

1562

201

2639

17

9675

Comuna Săvârșin

14653

7545

2045

5500

5460

40

12528

Total

75106

58140,42

31111,09

7422,18

28698,06

845,65

72902,03

 

II.2.1.6.3  Industrie – IMM – Micro-intreprinderi  
La nivelul microregiunii a fost scoasă în evidenţă structura industriei din zona respectivă aşa cum este ea prezentată în tabelul de mai jos.

 

Total întreprinderi

Micro-întreprinderi cu 1-10 salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50 salariaţi

Întreprinderi cu 50 - 250 salariaţi

Întreprinderi cu peste 250 salariaţi

Oraşul Făget

64

48

12

4

-

Comuna Balinţ

18

18

-

-

-

Comuna Bethausen

23

21

2

-

-

Comuna Bârna

15

15

-

-

-

Comuna Nădrag

23

16

4

3

-

Comuna Fârdea

18

18

-

-

-

Comuna Traian Vuia

23

23

-

-

-

Comuna Mănăştiur

14

12

2

-

-

Comuna Dumbrava

22

22

-

-

-

Comuna Margina

27

25

2

-

-

Comuna Curtea

14

14

-

-

-

Comuna Pietroasa

11

11

-

-

-

Comuna Tomeşti

24

21

1

2

-

Comuna Săvârșin

75

75

-

-

-

Total

371

339

23

9

-

 

Comentarii privind industria locală

În special, au fost prezentate aspecte privind industriile şi reţeaua întreprinderilor de producţie (combinate şi fabrici de prelucrare a produselor, servicii pentru agricultură, depozite, sectoare economice acoperite, evoluţie etc.), precum şi legăturile acestora cu celelalte domenii economice ale zonei sau cu zone externe.

II.2.1.6.4 Comert  si  sector  de  servicii


Tipuri de
comerţ / servicii

 

Număr

% din total

Întreprinderi din sectorul terţiar
(servicii)

Număr

% din numărul total

Comert retail

97

60,6

Servicii bancare

1

1,8

Alimentar privat

11

6,9

Servicii Hoteliere

2

3,6

Mixt privat

4

2,5

Servicii Farmaceutice

5

9,1

Comert Alimentar

36

22,5

Prelucrare lemn

9

16,4

Comerţ cu produse industirale

2

1,3

Construcţii

2

3,6

Comert cu produse nealimentare

5

3,1

Service auto

2

3,6

Unităţi Alimentatie publică

5

3,1

Panificaţie

1

1,8

Morărit

3

5,5

Exploatarea lemnului

3

5,5

Servicii / Altele

27

 

Benzinarie

2

3,6

 

Servicii Arhitectură şi Inginerie

1

1,8

 

Contabilitate consultanţă

2

3,6

 

Servicii audiovizuale

1

1,8

 

Servicii Financiare

3

5,5

 

Servicii Funerare

1

1,8

 

Servicii Juridice

5

9,1

 

Tâmplărie PVC/ metal

2

3,6

 

Dispensar veterinar

10

18,2

Total

160

100

 

55

100

 

Lista zonelor afectate de restructurare industrială

REGIUNE

JUDEŢ

Comune

SIRUTA

OBSERVATII

5 V

TIMIS

NADRAG

157898

 Inchidere SC CIOCANUL SA NADRAG- Intreprindere fabricare lanturi pentru mine

5 V

TIMIS

MARGINA

157585

Inchidere SC SOLVENTUL SA – Sectia Margina – intreprindere producere otet alimentar

5 V

TIMIS

MANASTIUR

157736

Inchidere SC FORTIM SA – intreprindere cherestea

5 V

TIMIS

TOMESTI

158895

Inchidere SC STITOM SA Tomesti – fabricarea sticlei